top of page
WAVRINSKYS PLATS

I samband med spårbyte på sträckan Wavrinskys plats- Dr Fries Torg ville trafikkontoret göra förbättringsåtgärder avseende trafiksäkerhet och

trygghet för oskyddade trafikanter på Wavrinskys Plats.

 

Syftet med uppdraget har varit att ta fram ett trafik/gestaltningsförslag som ökar säkerheten och den upplevda tryggheten för passerande.

Parametrar såsom användbarhet, tillgänglighet och estetiska värden på och invid sträckan skulle höjas.

 

Projektet har för JLC inneburit en analys av platsen tillsammans med förslag på åtgärder med belysnings som verktyg.

 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad Trafikkontoret via Sweco

bottom of page