top of page
JLC logotyp

Detta är JLC LJUSDESIGN


JLC startades 2006 och har sedan dess arbetat med projektledning och ljusdesign inom arkitektur.

JLC har erfarenhet av allt från större infrastruktur-projekt till villamiljöer både interiört och exteriört. JLC har också specialkompetens inom arenabelysning för kameraproduktion där vi sitter med som experter vid framtagning av kravspecifikationer, inrikting och inmätning av belysning.

Uppdragen innefattar allt från strategiska förstudier och utredningar, stora och små projekt till produktutveckling inom belysning.
 

Bakgrund

Grundaren till JLC AB är Johan Lidström. Han har en ingenjörsexamen i maskinteknik/teknisk utveckling från Chalmers Tekniska Högskola och har sedan år 2000 arbetat med ljus och projektledning i olika former.

Under projekt finner ni ett antal utvalda projekt.​

bottom of page