top of page

VASAGATAN

I samband med trädbyte på Vasagatan fanns chans att se över den befintliga belysningen då man kunde
anta nya belysningschakter utan att ta hänsyn till trädens rötter.


Uppdraget innebar att ta fram ett belysningskoncept sett ur ett helhetsperspektiv där problematiken till
och från angränsande områden lyftes upp och hanterades samtidigt som användbarhet, tillgänglighet och
estetiska värden på och invid sträckan skulle höjas. Hela Vasagatan inklusive förlängningen av Bohusgatan
ingick i uppdraget. I förlängningen skall provbelysningar och förfrågningsunderlag framställas.


Uppdragsgivare: Göteborgs Stad Trafikkontoret

bottom of page