top of page

SKEPPS- & KASTELLHOLMARNA, STOCKHOLM

Mitt inne i centrala Stockholm finns två skärgårdsöar som på ett nästan mirakulöst sätt undgått att exploateras. Det är Skeppsholmen och Kastellholmen - två grönskande lummiga öar mitt i den brusande miljonstaden. En oas med konst och kultur i levande maritim miljö.


Uppdraget har inneburit att ta fram ett belysningsprogram för Skepps- och Kastellholmen med tillhörande broar och bryggor. Belysningsprogrammet skall fungera som ett övergripande verktyg vid genomförande, underhåll och investeringar i samband belysningsfrågor. Då Skeppsholmen och Kastellholmen inte är detaljplanelagda så skall belysningsprogrammet ingå som underlag för bedömning av eventuella bygglov i den mån byggnadsnämnden anser det lämpligt.


Belysningsprogrammet skall utgöra grund för samverkan med verksamhetsutövare och intressenter. Även den löpande fastighetsdriften planeras och genomförs i överensstämmelse med programmets riktlinjer.ny- och ombyggnation.


Fortsättningsvis har en åtgärdsplan tagits fram för de mest kritiska områdena och detaljprojektering av ett antal projekt har startats såsom Hotel Skeppsholmen, Kastellet och Skeppsholmskyrkan.


Uppdragsgivare: Sweco Energuide / Statens Fastighetsverk

bottom of page