top of page

I visionen för Skeppsbron kommer området att bli göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven,
i direkt anslutning till Göteborgs innerstad. Skeppsbron ska bli en plats med spännande utbud av butiker
och restauranger, där människor bor, träffas och njuter av älven och det livliga kajstråket. Med ny spårväg
2015 fick kollektivtrafiken en ny knutpunkt vid Stenpiren - Resecentrum Skeppsbron.


Uppdraget innefattar ljusdesign interiört och exteriört av terminalbyggnad samt hållplatsläge för buss och
spårvagn. Resecentrum Skeppsbron var nominerad till Ljuspriset 2016 och till Sienapriset 2017.


Uppdragsgivare: Sweco / Västtrafik

RESECENTRUM SKEPPSBRON

bottom of page