top of page
NORRA LÄNKEN - STOCKHOLM

Norra Länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och byggs under Stockholms Nationalstadspark. Den sträcka som nu byggs går i huvudsak i tunnlar och beräknas öppna för trafik år 2015. Uppdraget består i att ta fram ett sammanhängande koncept för ett antal platser där tunneln delar sig (A-platser) och går ihop (B-platser). Totalt finns 5 stycken A/B-platser samt Norra Station som är en blandning av A och B-plats.

 

Konceptet bygger på 3 huvuddelar vilka är fotoskärmarna ut mot nationalstadsparken, takljuset samt ett fokusobjekt på frontväggen . Många av platserna bygger på autentiska objekt som glittrande vit rimfrost på snöklotet och vattenspeglingar från en vattendamm i platsen vatten.

 

Arbetsgruppen är mycket bred och består av flera olika kompetensområden såsom konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigner.
 

Vidare kommer arbetsgruppen bland annat att ta fram upphandlingsunderlag, konstruktionsritningar samt göra slutjusteringar på plats.

 

Video om projektet: http://youtu.be/Inbj8gV3Lo8
 

Uppdragsgivare: Trafikverket           Renderingar: Lars Befring

bottom of page