top of page

NYA ALLÉN

I samband med planering av det nya busstråket i Nya Allén byggs den befintliga gångbanan på västra/ norra sidan om till att bli cykelbana. I samband med detta finns möjlighet att se över hela sträckan från Södra vägen till Järntorget ur belysningsperspektivet. Speciellt sträckan utanför Trädgårdsföreningen upplevs som mörk och otrygg.


Uppdraget innebar att ta fram gestaltningsförslag för området där hela sträckan beaktas och där problematiken till och från angränsande områden lyfts upp och hanteras. Uppdraget har även inneburit ett antal provbelysningar på plats, förfrågningsunderlag och i förlängningen slutjusteringar.


Uppdragsgivare: Göteborgs Stad Trafikkontoret

bottom of page