MOSS STATION

Uppdraget innefattar ljusdesign av stationsområde exteriört med bussangöring tåg, cykelparkering, GC-banor mm samt interiört och exteriört av terminalbyggnad.

Uppdragsgivare: Sweco / Jernbaneverket / Moss Kommun

© 2019 JLC.NU | LJUSDESIGN. All rights reserved.