top of page
MOSS STATION

Uppdraget innefattar ljusdesign av stationsområde exteriört med bussangöring tåg, cykelparkering, GC-banor mm samt interiört och exteriört av terminalbyggnad.

Uppdragsgivare: Sweco / Jernbaneverket / Moss Kommun

bottom of page