top of page
TRELLEBORG STATION

I årsskiftet 2015/2016 blev det möjligt att åka Pågatåg mellan Trelleborg och Malmö. I Trelleborg byggdes ett nytt resecentrum för att knyta samman, buss, tåg och färjetrafik. Området blir också ett nav för fotgängare, cyklister, taxibilar och personbilar.

Stationsbyggnaden, som invigdes 1897, kommer att inrymma cafeteria, vänthall och kiosk på bottenvåningen och kontor på ovanvåningen.

 

Uppdraget innefattar ljusdesign av stationsområde exteriört med bussangöring tåg, cykelparkering, GC-banor mm samt interiört och exteriört av terminalbyggnad.

Uppdragsgivare: Sweco / Trelleborg Kommun

bottom of page