top of page

EVERT TAUBES VÄRLD - LISEBERG

Tanken till byggandet av Evert Taubes Värld startade när man fick erbjudande om att köpa föremål ur Evert Taubes dödsbo.

Idag är Evert Taubes Värld en interaktiv utställning som använder sig av ljud, ljus och bild i kombination för att förstärka budskapet

och berättelsen om Evert Taubes liv.

Uppdraget sträckte sig över ca 2,5 år och innefattade allt från första idéskisser till projektering, armaturval, installation och slutgiltig
justering.

 

2010 fick Evert Taubes Värld pris för årets utställning.
Uppdragsgivare: Liseberg / Mediatec

bottom of page