top of page

BRO GALOPP - UPPLANDS BRO

Under 2012 förvärvade Svensk Galopp 190 ha mark i Upplands Bro för att skapa en ny galoppbana i
Stockholmsområdet som ersättning till Täby Galopp som skall vara utymt 2015.


Uppdraget innebär i steg 1 framtagning av ny kravspecifkation för banbelysning samt projektering av el,
tele, master och fundament för banbelysning och huvudnät för hela området.

Steg 2 innebär ljusdesign och projektering av tillfartsvägar, GC-vägar och parkeringar. Steg 3 innebär

läktar/restaurang byggnader samt övriga stallar.


Uppdragsgivare: Svensk Galopp / Röda Tråden

bottom of page