top of page

BANBELYSNING TRAVBANOR

Svensk Travsport tog under 2009 beslut om att delta i de så kallade Året Runt banornas uppgradering av banbelysningarna för att klara av modern TV-produktion. Projektet utgör en del i ett samarbetsprojekt mellan Svensk Travsport, ATG och Kanal 75 i syfte att utföra uppgradering av banbelysningen på alla Året Runt banor i Sverige.
 

Då majoriteten av dagens publik använder dator och TV för att följa sporten behöver TV-produktionen höja sin kvalité för att ligga i paritet med motsvarande TV-sporter såsom fotboll och hockey.
 

Tillsammans med Svensk Travsports eget produktionsbolag Kanal 75 togs riktlinjer och en kravspecifikation fram under 2010/2011 för vad som anses vara grundförutsättningarna för en god bildproduktion.


Då ingen anläggning i Sverige uppfyllde dessa krav initierade man ett pilotprojekt på Peab-travet i Boden för att kunna utvärdera den kravspecifikation som tagits fram.
 

Den nya anläggningen i Boden togs i drift under hösten 2011 och projektgruppen har under 2012 utvärderat anläggningen.
 

Förstudier har utförts på de prioriterade banorna Åby, Bergsåker och Solvalla under 2012. 2013 har arbetet med Åby, Bergsåker och Solvalla startat för att ha nya belysningsanläggningar klara under 2013/2014.
 

Uppdragsgivare: Sweco / Svensk Travsport

bottom of page