BACKOME

Privat Hästgård/avelsverksamhet - nybyggnation. Belysningsplanering och ljusdesign för större område
innefattande bilvägar, gångvägar, maskinhallar, stallar, ridhus, bostäder mm.


Uppdragsgivare: Sweco

Entrén till ridhus och stallar

Bostadshus i förgrunden, stall och ridhus i bakgrunden.

Gångvägsbelysning på ekpollare

Entrén till ridhus och stallar

1/4