top of page

BACKOME

Privat Hästgård/avelsverksamhet - nybyggnation. Belysningsplanering och ljusdesign för större område
innefattande bilvägar, gångvägar, maskinhallar, stallar, ridhus, bostäder mm.


Uppdragsgivare: Sweco

bottom of page